دانلود رایگان مجموعه فیزیوتراپی Physiotutors (۲۰۲۰)

- انگلیسی

دانلود رایگان مجموعه فیزیوتراپی Physiotutors
تریلر
ذخیره
۰
۱۵۵

خلاصه داستان

ما عاشق فیزیوتراپی هستیم و حرفه خود را دوست داریم.
ما در این مسیر از شما در فرآیند یادگیری حمایت می کنیم ، به راهنمای شما تیدیل می شیم، شریک و همکارتون خواهیم بود و تلاش می کنیم که به یک مرجع قابل اعتماد برای شما تبدیل بشیم و احتمالاً بهترین دوست شما در طول تحصیل و حرفه شما خواهیم بود. آرزوی ما این است که زندگی شما را به عنوان یک دانش آموز فیزیوتراپی و یا شاغل در حد امکان آسان کنیم!

محصول کشور :

تصویر :

بازیگران تهیه کننده و کارگردان عوامل دیگر

ویژگی ها

ما عاشق فیزیوتراپی هستیم و حرفه خود را دوست داریم. ما در این مسیر از شما در فرآیند یادگیری حمایت می کنیم ، به راهنمای شما تیدیل می شیم، شریک و همکارتون خواهیم بود و تلاش می کنیم که به یک مرجع قابل اعتماد برای شما تبدیل بشیم و احتمالاً بهترین دوست شما در طول تحصیل و حرفه شما خواهیم بود. آرزوی ما این است که زندگی شما را به عنوان یک دانش آموز فیزیوتراپی و یا شاغل در حد امکان آسان کنیم!

نظرات ۰در انتظار بررسی ۰تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.