دانلود رایگان مجموعه آموزشی نوار قلب medcram (۲۰۲۰)

- انگلیسی

دانلود رایگان مجموعه آموزشی نوار قلب medcram
تریلر
ذخیره
۰
۲۴۷

خلاصه داستان

MedCram در مدت زمان کم بیشترین اطلاعات رو بهتون می ده.
 MedCram مهمترین مفاهیم را در اولویت قرار می دهد تا به شما کمک کند هم در آزمون آمادگی و هم در تمرین بالینی سرآمد شوید.از مدرسان مشهور با تجربه بیاموزید تا دانش پزشکی خود را به سطح بالاتری برسانید.

محصول کشور :

تصویر :

بازیگران تهیه کننده و کارگردان عوامل دیگر

ویژگی ها

MedCram در مدت زمان کم بیشترین اطلاعات رو بهتون می ده.  MedCram مهمترین مفاهیم را در اولویت قرار می دهد تا به شما کمک کند هم در آزمون آمادگی و هم در تمرین بالینی سرآمد شوید.از مدرسان مشهور با تجربه بیاموزید تا دانش پزشکی خود را به سطح بالاتری برسانید.

دانلود ECG Interpretation Explained Clearly and Succinctly Arr
دانلود 2. Heart Blocks Explained First Second Third Degree and Bu
دانلود 3.EKG ECG Interpretation Explained Clearly Practice Case
دانلود 4. Myocardial Infarction STEMI on ECG Practice EKG
دانلود 5. WPW Wolff Parkinson White Syndrome EKG findings
دانلود 6. ECG Interpretation Practice Hypothermia and The J Wave
دانلود 7. ECG Findings in Pulmonary Embolism EKG Changes
دانلود 8. Wolff Parkinson White Syndrome on ECG WPW Pathophysiolo
دانلود 9. AV Nodal Reentry Tachycardia AVNRT on ECG EKG
دانلود 10. ECG Interpretation Practice Pericarditis on EKG Explain
دانلود 11. EKG Practice Case 15 Step by Step Interpretation
دانلود 12. STEMI ACS Treatment ECG Interpretation Case 15.mp4

نظرات ۰در انتظار بررسی ۰تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.