دانلود رایگان مجموعه ایمونولوژی Pixorize (۲۰۲۰)

- انگلیسی

دانلود رایگان مجموعه ایمونولوژی Pixorize
تریلر
ذخیره
۰
۲۲۳

خلاصه داستان

ماموریت ما ساده است: افزایش کارایی در حفظ کردن مطالب . بنابراین دانشجویان می توانند به چیزهایی که در واقع مهم هستند بپردازند.

محصول کشور :

آمریکا

تصویر :

بازیگران تهیه کننده و کارگردان عوامل دیگر

ویژگی ها

ماموریت ما ساده است: افزایش کارایی در حفظ کردن مطالب . بنابراین دانشجویان می توانند به چیزهایی که در واقع مهم هستند بپردازند.