دانلود رایگان مجموعه مقدمات مهارت های جراحی incision ()

-

دانلود رایگان مجموعه مقدمات مهارت های جراحی incision
تریلر
ذخیره
۰
۲۰۸

خلاصه داستان

در این پست براتون مجموعه مقدمات مهارت های جراحی incision گذاشتیم که شامل 18 فیلم می باشد . موضوعات این مجموعه شامل : آموزش بخیه زدن، تزریقات، نمونه گیری، رگ گیری، کاتتر گذاشتن و… می باشد
incision امکان دسترسی افراد به تجربیات ، مهارت ها و تخصص های مشترک را فراهم می آورد. ما ابزارهایی را برای آماده سازی سریعتر و کامل تر برای OR ارائه می دهیم.
ما یک زبان جراحی مشترک ایجاد می کنیم تا ارتباطات را در صحنه جراحی و با همکارانشان در سراسر جهان برقرار کنیم. ما در حال ساختن مراحل مورد نیاز برای انجام عمل جراحی هستیم و آن را در دسترس قرار می دهیم. در همه جا ، برای همه.
ما اعتقاد داریم
همه مستحق بهترین مراقبت های جراحی هستند. ما اعتقاد داریم هزار ذهن از یک ذهن بهتر است. ما معتقدیم ساختن اطلاعات ، کلید اصلی دانش و تخصص مشترک است. ما آینده ای را می بینیم که بهترین دانش جراحی در همه افراد در همه جا وجود دارد.

محصول کشور :

تصویر :

بازیگران تهیه کننده و کارگردان عوامل دیگر

ویژگی ها

در این پست براتون مجموعه مقدمات مهارت های جراحی incision گذاشتیم که شامل 18 فیلم می باشد . موضوعات این مجموعه شامل : آموزش بخیه زدن، تزریقات، نمونه گیری، رگ گیری، کاتتر گذاشتن و... می باشد incision امکان دسترسی افراد به تجربیات ، مهارت ها و تخصص های مشترک را فراهم می آورد. ما ابزارهایی را برای آماده سازی سریعتر و کامل تر برای OR ارائه می دهیم. ما یک زبان جراحی مشترک ایجاد می کنیم تا ارتباطات را در صحنه جراحی و با همکارانشان در سراسر جهان برقرار کنیم. ما در حال ساختن مراحل مورد نیاز برای انجام عمل جراحی هستیم و آن را در دسترس قرار می دهیم. در همه جا ، برای همه. ما اعتقاد داریم همه مستحق بهترین مراقبت های جراحی هستند. ما اعتقاد داریم هزار ذهن از یک ذهن بهتر است. ما معتقدیم ساختن اطلاعات ، کلید اصلی دانش و تخصص مشترک است. ما آینده ای را می بینیم که بهترین دانش جراحی در همه افراد در همه جا وجود دارد.